Vergi Mevzuatı

3 kategoride toplam 97 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

E – FATURA VE E – DEFTER UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

1. E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları gerekmektedir. 2. 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri...
Devamını Oku

ELEKRONİK DEFTER ZORUNLULUĞU

7 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni bir kavram gelmiştir. Bu kavramın adı Defter-Beyan Sistemidir. Defter Beyan Sistemi; Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi ol...
Devamını Oku

Tüpgaz KDV oranı %8′e indirildi.

Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. Numara : 89 Tarih : 28.7.2017 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/89 KONU: Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. 28 Temmuz 201...
Devamını Oku

Günlük araç ve ev kiralama da yeni dönem

1. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) Bu tebliği ile konutlarda kira ödemelerinin Tevsik Zorunluluğunun şartları değişti. “Konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında is...
Devamını Oku

İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi Saklama Zorunluluğu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 27192137-105[253-2015/333]-135 08/09/2015 Konu : Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığ...
Devamını Oku

VERGİ YAPILANDIRMASI 4

  6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümleri; 1. İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia (mal), makine, teçhizat ve demirbaşlar işletme kayıtlarına alınabilecektir. 2. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefle...
Devamını Oku

VERGİ YAPILANDIRMASI 3

  6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre KDV yönünden matrah arttımı yapılması hükümleri; 1.Mükellefler 2011 – 2015 yılına ait Katma Değer Vergisini artırıma tabi tutmaları halinde artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak Katma Değer Vergisi yönünden vergi i...
Devamını Oku

VERGİ YAPILANDIRMASI 2

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar hakkındaki hükümler   1. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdi...
Devamını Oku

Vergi Affı

  Son günlerde tüm vergi mükelleflerinin merakla beklediği ve kamuoyundan takip ettiği vergi affı neleri kapsıyor?   1) Vadesi geçmiş bütün vergi, SGK borçları, gecikme zamları (ana para hariç) vadesi 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçlar.   2) Vergi aslı için indirim veya taksit söz kon...
Devamını Oku

KDV taksitlendirme

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270                                                    20/06/2016 Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili     TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2016/2     ...
Devamını Oku