«

»

 

VERGİ YAPILANDIRMASI 5

10675529_1531662073741258_3203686184088214474_n

 

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre sosyal güvenlik kurumu alacaklarına ilişkin hükümler;

1.     2016 yılı Haziran ayı dahil daha önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, sosyal güvenlik destek primi borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 2. Sosyal Güvenlik Kanuna göre emeklilik aylığı almakta iken esnaflık yapması nedeni ile sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken kişiler açısından 2016 Şubat ayına kadar olan döneme ilişkin borçlar yapılandırma kapsamındadır.

3. 30.06.2016 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen idari para cezalarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilmiştir.

4. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların, ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır. Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan kişilerin, borçların yapılandırmaları ve ilk taksitlerini ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.

5. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden ay başından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. Gelir testini hiç başvurmayanların yukarıda belirtilen sürede gelir testine başvurmaları halinde gelir seviyesine göre prim tahakkuk ettirilecektir. Hiç gelir testi yaptırmayan kişilere SGK tarafından en yüksek gelir seviyesinden prim tahakkuk ettirildiğinden söz konusu süre içinde başvurulması halinde daha düşük prim çıkacaktır.

6. Genel Sağlık sigortası borcu bulunan kişilerin borçlarını peşin yada 12 taksit halinde ödemeleri halinde gecikme faizi uygulanmayacaktır. Ancak kanunun yayım tarihinden itibaren beş ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak peşin yada taksit halinde ödemeleri gerekmektedir.

Söz konusu kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan kişilerin borçlarının faizleri ve gecikme zamlarını ödemeden kurtulmaları açısından kanunun çıktığı tarih itibari ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunarak yapılandırma yapmaları daha az ödemede bulunmalarını sağlayacaktır.

Özellikle Genel Sağlık Sigortası kapsamında hiç başvuruda bulunmamış yahut başvuruda bulunup borcunu ödememiş kişileri büyük indirimler beklemektedir. Bu nedenle kanun kapsamında borçlarını yapılandırmaları ve böylece sağlık hizmetinden faydalanmaları mümkün olacaktır.

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın