«

»

 

YENİ SGK VE VERGİ DESTEĞİ

10675529_1531662073741258_3203686184088214474_n

9 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 687 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname ile yeni SGK ve vergi desteği sağlanmıştır.

SGK Prim Teşviki ve Şartlarını özetleyecek olursak :

İşçi Açısından sağlanması gereken koşullar; 

1. 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınmış olmaları,

2. İş kurumuna kayıtlı olmaları,

3. İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları yani işe girilecek iş yerinde son 3 üç aydır çalışmamış olmaları,

4. 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları, gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse girilecek işyerinin Aralık ayındaki personel sayısı 2 ise 3. kişi olarak işe başlanması gerekmektedir. Diğer taraftan işyerinde Aralık ayında 2 personel çalışırken Ocak ayında bir personelin işten çıkmış olması halinde yeni giren personel teşvik kapsamında faydalanamayacaktır.

Destek Süresi ve Miktarı;

31.12.2017 tarihine kadar işe alınan yukarıda belirtilen şartları taşıyan her bir sigortalı için destek verilecek.  Destek, sigortalının gün sayısına göre her gün için 22,22 lira olacak. Bir sigortalı aylık 30 gün çalışmışsa destek 30 gün üzerinden hesap edilecek. Buna göre 30 günlük destek miktarı 666,60 lira olacak. Bu tutar  işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak.

Desteğin Diğer Şartları;

1. İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,

2. Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,

3. Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği,

4. Bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında destek kesilecektir.

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece destekten yararlanacak. Dolayısı ile son yapılandırma kapsamında borçlarını yapılandırarak taksitlerinde süresinde ödeyen mükellefler de destek kapsamında faydalandırılacaktır.

Gelir vergisi desteği;

Yukarıda bahsettiğimiz şartlarda işçi istihdam eden işverenlere, asgari ücret üzerinden hesaplanan stopaj miktarı kadar tutarı mahsup etme olanağı getirilmiştir. Buna göre istihdam edilen işçilere ait stopaj tutarlarının asgari ücrete kadar olan kısmı ödenmeyecektir.

HATIRLATMA : KOSGEB faizsiz kredi başvuruları yeniden başlamış olup 20.02.2017 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda faydalanmak isteyen işverenlerin 20.02.2017 tarihinde kadar KOSGEB veri tabanına kaydolup, 27.02.2017 tarihine kadar kredi kullanacakları banka ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın