«

»

 

GALERİCİLİKTE YENİ DÖNEM VE GETİRDİKLERİ

  10675529_1531662073741258_3203686184088214474_n

 

13.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini hakkında yönetmelik” ile ikinci el araç satışına bazı standartlar getirilmiştir. Bu düzenleme ile artık herkes oto alım satım faaliyetinde bulunamayacak ve mevcut oto alım satım faaliyetinde bulunanlara da YETKİ BELGESİ  alınma zorunluluğu getirilecektir.

Bundan sonra ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacaktır. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü (Manisa İl Ticaret Müdürlüğü) tarafından verilir  yenilenir ve iptal edilir. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Yetki belgesi, işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılmak zorundadır.

 

Yetki Belgesi alınabilmesi için;

  • Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  • Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

5) Konkordato ilan etmemiş olması,

6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.

 

Yetki Belgesine gerekli belgeler ile başvurulmasından sonra 7 gün içinde İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yerinde inceleme yapılır ve gerekli şartları taşımaları halinde 10 gün içinde yetki belgesi verilir. Yetki belgesinin süresi dolması (5 yıl) yada işletmede değişiklik olması halinde belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme başvurusu, yetki belgesinin süresinin dolmasına 30 gün kala, işletme adı, adresi gibi hususlarda değişiklik olması halinde 7 gün içinde yapılmalıdır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (13.02.2018) ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir. Mevcut oto alım satım işi ile iştigal eden kişiler 13.02.2019 tarihine kadar gerekli standartları sağlamak sureti ile Manisa İl Ticaret Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

Bu yönetmelik beraberinde ayrıca şu hususları getirmiştir;

  • İkinci el motorlu kara ticaretinde çalışacak olan personelinde mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.
  • Satılan taşıt için alıcı ve satıcı arasında taşıt teslim belgesi düzenlenecektir.
  • Satılık araçlar için taşıt tanıtım kartı düzenlenecek ve aracın görünen yerine konacaktır. Bu karta aracın marka ve modeli, plakası, yakıt türü, kilometresi, fiyatı vb gibi hususlar yazılacaktır.
  • Taşırın satışından hemen önce ekspertiz raporu alınarak alıcıya teslim edilecektir. Sekiz yaş ve 160.000 km üzerindeki araçlarda ekspertiz zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • kinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir. Söz konusu parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami otuz iş günü içinde giderilir. Motosikletler için bu süre azami yirmi iş günüdür. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye aittir. Bu sürelerin tespitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı başvuru tarihi veya ilgili il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine il müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarihi dikkate alınır. İl müdürlüğüne yapılan başvuruda satış sözleşmesinin bir örneğine yer verilir.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın