«

»

 

SALGIN HASTALIK SEBEBİ İLE GERÇEKLEŞEN ERTELEMELER VE YAŞANAN GELİŞMELER

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden Covid-19 sebebi ile bir takım vergisel yükümlülükler ile SGK ve BAĞKUR ödemeleri ertelenmiş, bunun yanında Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Süresince ödeme verilmesi gibi çeşitli destekler hükümet tarafından devreye sokulmuştur.

24/03/2020 tarihli ve 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;

Mart ayında ödenmesi gereken KDV 24/04/2020, Gelir Vergisi ise 30/04/2020 tarihine,

Nisan ayında ödenmesi gereken KDV, Muhtasar ödemeleri 27/10/2020 tarihine,

Mayıs ayında ödenmesi gereken KDV, Muhtasar ödemeleri 27/11/2020 tarihine,

Haziran ayında ödenmesi gereken KDV, Muhtasar ödemeleri 28.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 26.03.2020 tarihli ve 2020/188 sayılı kararına istinaden Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen işveren ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının mücbir sebep hükümleri kapsamında prim ödemelerinin ertelenmesinin usul ve esasları SGK’nın 02.04.2020 tarihli, 5157380 sayılı Genel Yazısında açıklanmıştır. Buna göre;

Nisan ayında ödenmesi gereken SSK ve BAĞKUR ödemeleri 02/11/2020 tarihine,

Mayıs ayında ödenmesi gereken SSK ve BAĞKUR ödemeleri 30/11/2020 tarihine,

Haziran ayında ödenmesi gereken SSK ve BAĞKUR ödemeleri 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

Kısa Çalışma Ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu kararı ile üç aylık süre altı aya kadar uzatılabilir.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın