«

»

 

Muhtasar Beyanname Değişikliği

E-beyanname düzenlenmesi ile olarak GİB lığı Muhtasar beyannamenin 25. versiyonu ile
değişiklik yapmıştır. Aylık ve üç aylık Muhtasar beyannameler aşağıdaki açıklamalara göre
düzenlenmesi gerekir.
Yapılan değişikliğe göre; Muhtasar Beyannamesinin düzenlenmesinde, Damga Vergisi
Matrah ve Tutarının, GIB tarafından belirlenen türlere göre dağılımının yapılması zorunlu
olmuştur. Muhtasar beyannamenin “VERGİ BİLDİRİMİ” bölümünde bulunan kulakçıktaki
seçenekler ile Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen alanlar doldurulması gerekmektedir.
301: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Resmi daireler
tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak
hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar.
302: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Maaş, ücret, gündelik,
huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dâhil)
için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya
açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli
veya tediyeyi temin eden kâğıtlar
Ücret Bordroları için bu seçenek kullanılacaktır. Bordronun Brüt tutarı Matrah bölümüne,
Vergi bölümüne ise tevkif edilen Damga Vergisi yazılacaktır.
303: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Ödünç alınan paralar
için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler.
301-302-303 Kodlarına ait Dama Vergisi Matrahı ve Damga Vergisi tutarı, Matrah ve Vergi
Bildirimi sayfasında gösterilmekte ancak toplamlara dahil edilmemektedir.
Bu kodlara ait Damga Vergisi Toplamı Eskiden olduğu gibi Muhtasar Beyannamenin
96. Satırında ki Tevkifata İlişkin Damga Vergisi satırında gösterilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.

Etiketler: , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın