Kıdem tazminatı

3 kategoride toplam 97 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

Askerlik Nedeni ile Kıdem Tazminatı almak için..

Bilindiği üzere 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatı alınabilecek durumlar sayılmıştır; "Madde 14 - ( Değişik fıkra: 29.07.1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı...
Devamını Oku

İşçi Alacaklarında Zaman Aşımı Süresi

Taraflar arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak işçiler, devlet memurlarından farklı olarak, çalıştıkları ayın ücretini, bu ayın sonunda talep ve davaya hak kazanırlar. Aylık ücretler için zamanaşımı, her bir ayın ücretinin muaccel olduğu tarihten itibaren ayrı ayrı işlemeye başlar ve beş yı...
Devamını Oku