mali müşavir

3 kategoride toplam 97 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

Kaza olmayan işyerlerine %1 Destek…

2015 yılında çıkartılan kanun ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, on kişiden fazla işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmadıysa işveren üç yıl süreyle işsizlik sigortası %1 primi ödemeyecek. Teşvikten yararlanma şartları...
Devamını Oku

Tüpgaz KDV oranı %8′e indirildi.

Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. Numara : 89 Tarih : 28.7.2017 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/89 KONU: Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. 28 Temmuz 201...
Devamını Oku

BİREYSEL EMEKLİLİK SİTEMİ VE GETİRDİKLERİ

10.8.2016 tarih ve 6740 sayılı Kanun’la Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen 2. ek madde ile; Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olmakla birlikte Türkiye’de çalışmakta olanlardan bir hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren yanında çalışanlar ile kamu i...
Devamını Oku

İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi Saklama Zorunluluğu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 27192137-105[253-2015/333]-135 08/09/2015 Konu : Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığ...
Devamını Oku

VERGİ YAPILANDIRMASI 3

  6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre KDV yönünden matrah arttımı yapılması hükümleri; 1.Mükellefler 2011 – 2015 yılına ait Katma Değer Vergisini artırıma tabi tutmaları halinde artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak Katma Değer Vergisi yönünden vergi i...
Devamını Oku

VERGİ YAPILANDIRMASI 1

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun mecliste kabul edilmesinin ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Diğer bir deyişle "vergi affı" artık yasalaştı. Bu ve devamındaki yazılarımızda söz konusu "af yasasının" neler getirip neler götürdüğünü ifade etmeye çalışa...
Devamını Oku

Emekli Maaşı Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemez…

Bağ-Kur’dan ve SSK’dan emekli maaşı alan vergi borçlusu mükelleflerin aylıklarına bloke konulamaz. Konulan tüm haciz veya blokaj işlemlerinin kaldırılması gerekir. Aksi halde, bloke işlemini koyan banka yetkilisi ile, vergi dairesi yetkililerine dava açılır. Kamu görevlisi suç işlemiş sayılır. Aynı şekilde, Devl...
Devamını Oku

Yazarkasa bildirimleri yetkili servisler tarafından yapılacak…

Bu Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi mükelleflerin daha önce vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC kullanmakla yükümlü olduklarına dair izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, ÖKC levhası alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayr...
Devamını Oku

YAZARKASA KULLANMAK ZORUNDA OLMAYAN İŞLETMELER…

1 SERİ NO ‘LU GENEL TEBLİĞ İLE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ DIŞINDA TUTULAN MÜKELLEFLER 1 - Devlete ait tekel maddelerinin ticareti, 2 - Akaryakıt ve Motoryağı satışı, n 59 sıra no.lu genel Tebliğ ile 1.8.2004 tarihi itibariyle mecburiyet kapsamına alınmıştır. 3 - Gazete satışı, 4 - ...
Devamını Oku

Askerlik Nedeni ile Kıdem Tazminatı almak için..

Bilindiği üzere 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatı alınabilecek durumlar sayılmıştır; "Madde 14 - ( Değişik fıkra: 29.07.1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı...
Devamını Oku