mtv

3 kategoride toplam 95 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

7143 Sayılı Kanun ile Yapılandırma Hükümleri

7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göreKDV yönünden matrah arttımı yapılması hükümleri 1.Mükellefler 2013 – 2017 yılına ait Katma Değer Vergisini artırıma tabi Tutmaları halinde artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak Katma Değer Vergisi yönünden vergi incelemesine...
Devamını Oku

GALERİCİLİKTE YENİ DÖNEM VE GETİRDİKLERİ

     13.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini hakkında yönetmelik" ile ikinci el araç satışına bazı standartlar getirilmiştir. Bu düzenleme ile artık herkes oto alım satım faaliyetinde bulunamayacak ve mevcut oto alım satım faaliyetinde bulunanla...
Devamını Oku

ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI

27.05.2017 tarihinde yayınlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 1997 Model ve altı araçların hurdaya çıkarılması ve bunlara ait borçların silinmesi imkanı getirilmiştir. Bu kanuna göre araçla...
Devamını Oku

İşletmeye kayıtlı binek araçların giderleri…

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safı Kurum Kazancı" başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirt...
Devamını Oku