Muhasebeci

3 kategoride toplam 96 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

Kaza olmayan işyerlerine %1 Destek…

2015 yılında çıkartılan kanun ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, on kişiden fazla işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmadıysa işveren üç yıl süreyle işsizlik sigortası %1 primi ödemeyecek. Teşvikten yararlanma şartları...
Devamını Oku

Yeni SGK Teşviği

2018 Mart ayında yayınlanan 7103 sayılı torba Kanunla 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 19 uncu madde ile yeni bir teşvik düzenlemesi uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu teşvikten faydalanabilmek için gerekli şartları şöyle sayabiliriz: Sigortalı 1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe girmeli. Sigor...
Devamını Oku

ELEKRONİK DEFTER ZORUNLULUĞU

7 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni bir kavram gelmiştir. Bu kavramın adı Defter-Beyan Sistemidir. Defter Beyan Sistemi; Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi ol...
Devamını Oku

Tüpgaz KDV oranı %8′e indirildi.

Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. Numara : 89 Tarih : 28.7.2017 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/89 KONU: Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. 28 Temmuz 201...
Devamını Oku

VERGİ YAPILANDIRMASI 2

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar hakkındaki hükümler   1. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdi...
Devamını Oku

Maden İşçilerinin Hakları..

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma şartları diğer işçilere nazaran daha zor. Dolayısıyla kanunlarımızda bu işçilere yönelik bazı avantajlı düzenlemeler var. Her işin kendine göre zor yanları var. Ancak maden sektörü sanırım zorluk anlamında diğerlerinden birkaç adım önde. Nitekim geçmiş...
Devamını Oku

Bordroyu imzalarken dikkat..

Çalışma hayatında işçi ve işverenin en fazla karşı karşıya geldiği konuların başında işçi alacakları geliyor. Fazla çalışma, hafta tatili, resmi tatil, yıllık izin alacağı gibi konular sık sık uyuşmazlık konusu oluyor. Yargıtay’ın konuyla ilgili verdiği bir karar, gerek çalışanlar gerekse işverenler için ...
Devamını Oku

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren, ev hizmetlerinde (yemek, temizlik, çocuk, hasta, yaşlı bakımı vb.) bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından  çalıştırılan ve çalışma süresi ay içinde 10 gün ve daha fazla olanlar, zorunlu olarak kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılacak ve bunlar hakkında 5510 sayılı Ka...
Devamını Oku

Yersiz Yararlanılan Teşvikler Sistemde Görülecek..

 PRİM TEŞVİKLERİNDEN YERSİZ YARARLANILAN DÖNEMLERİN E-BİLDİRGE EKRANINDA GÖRÜNTÜLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği gibi, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde yer alan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde...
Devamını Oku

Şirket Kuruluşunda Potansiyel Vergi No için Vergi Dairesine Gidilmeyecek..!

Potansiyel Vergi No Uygulaması  Gelir İdaresi Başkanlığı potansiyel vergi numarası verilmesi sistemi ile MERSİS arasında entegrasyon sağlanmış ve potansiyel vergi numarasının MERSİS üzerinden otomatik olarak verilmesine başlanmıştır. Bu kapsamda Ankara pilot il seçilmiştir. Dolayısı ile 09.12.2014 tarihinden (bugün)...
Devamını Oku