mükellef

3 kategoride toplam 97 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

SON YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İŞLETMELERDE 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇME ZORUNLULUĞU

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dahil olmaları zorunludur. • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler (5 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan...
Devamını Oku

GEÇMİŞE YÖNELİK MÜKELLEFİYETTE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI KALKTI..!

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449) 1. Giriş: Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük C...
Devamını Oku