teşvik

3 kategoride toplam 97 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği SSK Teşviği

28.07.2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile: 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerine bu uygulamalarını ...
Devamını Oku

Kaza olmayan işyerlerine %1 Destek…

2015 yılında çıkartılan kanun ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, on kişiden fazla işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmadıysa işveren üç yıl süreyle işsizlik sigortası %1 primi ödemeyecek. Teşvikten yararlanma şartları...
Devamını Oku

Yeni SGK Teşviği

2018 Mart ayında yayınlanan 7103 sayılı torba Kanunla 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 19 uncu madde ile yeni bir teşvik düzenlemesi uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu teşvikten faydalanabilmek için gerekli şartları şöyle sayabiliriz: Sigortalı 1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe girmeli. Sigor...
Devamını Oku

YENİ SGK VE VERGİ DESTEĞİ

9 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 687 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname ile yeni SGK ve vergi desteği sağlanmıştır. SGK Prim Teşviki ve Şartlarını özetleyecek olursak : İşçi Açısından sağlanması gereken koşullar;  1. 01.02.2017 tarihinden...
Devamını Oku

BİREYSEL EMEKLİLİK SİTEMİ VE GETİRDİKLERİ

10.8.2016 tarih ve 6740 sayılı Kanun’la Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen 2. ek madde ile; Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olmakla birlikte Türkiye’de çalışmakta olanlardan bir hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren yanında çalışanlar ile kamu i...
Devamını Oku

YOLCU VE YÜK TAŞIYANLARA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MÜJDESİ

Ancak söz konusu özel tüketim vergisi indiriminden faydalanmak için bir takım şartlar belirlenmiştir. Bunlardan ilki söz konusu kararnamenin çıktığı tarih olan 07.09.2016 tarihinden önce yolcu veya yük taşımacılığı nedeni ile Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmaktır. Ayrıca araç alımı yapacak olan kişiler...
Devamını Oku

TORBA KANUNUN GETİRDİKLERİ

  26.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6704 sayılı kanunla bir kısım düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeleri kısaca açıklayacak olursak; 1 – 65 yaş aylığı arttırıldı: Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığının miktarı her ne kadar yetersiz olsa da 143 liradan 2...
Devamını Oku

İŞVERENE SGK DESTEKLERİ

6111 sayılı kanunla getirilen teşvik ile işverenlerin işçiler için ödedikleri SGK primlerinin yaklaşık yarısı kamu tarafından karşılanmaktadır. Bunun için bir kısım şartlar bulunmaktadır. İşçide aranan özellikler; 1. 18-29 yaş arası erkek yada 18 yaşından büyük bayan olması. 2. İşe girmeden önceki son 6...
Devamını Oku

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri sahiplerine özel TEŞVİK…

0’dan fazla çalışanı bulunup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri sahipleri işyerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sakatlıkla sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle %2 yerine %1 olarak alınacakt...
Devamını Oku

Doğum Yardımı

''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi''ne yeni bir madde eklenerek ''doğum yardımı'' uygulaması yasalaşmıştı. İlk ödemeler haziranda Kanun kapsamında Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, ...
Devamını Oku