yücel

3 kategoride toplam 97 yazı ve 0 yorum bulunmaktadır.

 

7143 Sayılı Kanun ile Yapılandırma Hükümleri

7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göreKDV yönünden matrah arttımı yapılması hükümleri 1.Mükellefler 2013 – 2017 yılına ait Katma Değer Vergisini artırıma tabi Tutmaları halinde artırım yaptıkları yıllara ilişkin olarak Katma Değer Vergisi yönünden vergi incelemesine...
Devamını Oku

7143 Sayılı Kanun ile Yapılandırma Hükümleri

7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun mecliste kabul edilmesinin ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Diğer bir deyişle "vergi affı" artık yasalaştı. Bu ve devamındaki yazılarımızda söz konusu "af yasasının" neler getirip neler götürdüğünü ifade etmeye çalı...
Devamını Oku

ELEKRONİK DEFTER ZORUNLULUĞU

7 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni bir kavram gelmiştir. Bu kavramın adı Defter-Beyan Sistemidir. Defter Beyan Sistemi; Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi ol...
Devamını Oku

Tüpgaz KDV oranı %8′e indirildi.

Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. Numara : 89 Tarih : 28.7.2017 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/89 KONU: Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. 28 Temmuz 201...
Devamını Oku

BİREYSEL EMEKLİLİK SİTEMİ VE GETİRDİKLERİ

10.8.2016 tarih ve 6740 sayılı Kanun’la Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen 2. ek madde ile; Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olmakla birlikte Türkiye’de çalışmakta olanlardan bir hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren yanında çalışanlar ile kamu i...
Devamını Oku

İkinci ticari taksi basit usul olup olmayacağı – Özelge

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ticari taksi işletmesinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve ikinci bir ticari taksi aldığınız belirtilerek, mükellefiyetinizin basit usul olarak devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ...
Devamını Oku

İrsaliyeli Fatura ve Sevk İrsaliyesi Saklama Zorunluluğu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 27192137-105[253-2015/333]-135 08/09/2015 Konu : Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığ...
Devamını Oku

YOLCU VE YÜK TAŞIYANLARA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MÜJDESİ

Ancak söz konusu özel tüketim vergisi indiriminden faydalanmak için bir takım şartlar belirlenmiştir. Bunlardan ilki söz konusu kararnamenin çıktığı tarih olan 07.09.2016 tarihinden önce yolcu veya yük taşımacılığı nedeni ile Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmaktır. Ayrıca araç alımı yapacak olan kişiler...
Devamını Oku

Vergi Affı

  Son günlerde tüm vergi mükelleflerinin merakla beklediği ve kamuoyundan takip ettiği vergi affı neleri kapsıyor?   1) Vadesi geçmiş bütün vergi, SGK borçları, gecikme zamları (ana para hariç) vadesi 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçlar.   2) Vergi aslı için indirim veya taksit söz kon...
Devamını Oku

KDV taksitlendirme

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270                                                    20/06/2016 Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili     TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2016/2     ...
Devamını Oku